Arrangør - betingelser og vilkår

 

Aftalens omfang

Studiz tilbyder et online salgsværktøj for arrangøren og formidler salg af billetter på dennes vegne.

 

 

Informationer om arrangement

Studiz kan ikke ansvarliggøres for eventuel mistede data i forbindelse med systemnedbrud, svigt i egne systemer eller lignende.

 

Studiz opbevare informationer om arrangøren og dennes arrangementer. Arrangøren er i den forbindelse ansvarlig for, at oplysningerne, der videregives til deltagerne, er fyldestgørende og korrekte.

 

Det er frit tilgængeligt for arrangøren at ændre i vedkommendes arrangementer forinden første tilmelding forekommer. Efter første registrering låses visse oplysninger af systemet, hvormed det ikke er muligt at ændre.

 

Rettigheder

Arrangøren ansvarer for al materiale (fx billeder eller tekst), som arrangøren anvender, ikke krænker tredjemands rettigheder. Studiz giver arrangøren skriftlig meddelelse via mail, hvis der rejses sag mod Studiz med påstand om retskrænkelse, hvorefter kontrollen med sagen samt alle forbundne omkostninger overtages af arrangøren. I forbindelse med sagen er det arrangørens pligt at holde Studiz skadesløs for enhver ekstern omkostning i alle henseender.

 

Aflysning

Hvis en arrangør aflyser sit arrangement, skal arrangøren, inden arrangementets tiltænkte begyndelsestidspunkt, ligeledes aflyse arrangementet på studiz.dk, således billetkøberne kan få deres penge refunderet hurtigst muligt. Betalings- og billetgebyrer tilbagebetales ikke.

 

For yderligere information i forbindelse med aflysning henvises der til den ansvarlige arrangør. Ændringer i forbindelse med et arrangement er ikke sidestillet med en aflysning, og derfor kan pengene i sådanne tilfælde som udgangspunkt ikke refunderes.

 

Priser og gebyrer

Den vejledende udsalgspris for billetterne fastsættes af den ansvarlige arrangør.

 

Studiz har berettigelse til opkrævning af billetgebyr hos billetkøbere, som udelukkende tilfalder Studiz. Dette gebyr fastsættes af Studiz, men der vil aldrig være gebyr på gratis billetter. Ligeledes vil betalingsgebyrer blive opkrævet hos billetkøbere. Det er  muligt for den ansvarlige arrangør at lade gebyrer indgå i prisen, hvorefter Studiz så vil fratrække disse i den endelige afregning med arrangøren.

 

Gebyrer udgøre p.t. pr. betalingstransaktion (uanset antal billetter) eks. moms (2,- kr til Studiz) + 1,10 kr + 0,52 kr + 0,8% af købssummen (dog min. 0,6 kr.). Købes flere billetter ved samme betaling, betales der kun et billet-/betalingsgebyr.

 

Studiz forebeholder sig ret til at ændre gebyret - hold øje med siden her eller kontakt Studiz for information om gebyrer.

 

Afregning

Studiz modtager betaling fra billetkøberen ved formidling af billetsalg med mindre andet aftalt (som f.eks. at billetsystemet indgår som en del af en abonnementsløsning på det overordnede Studiz system). I tilfælde af aflysning skal Studiz kunne refundere købesummen til billetkøberen. I det øjeblik billetkøberen kan fastholdes på sit køb, herunder at købet er fuldført og arrangementet er fuldført, udbetaler Studiz billettens pris til arrangøren. Den endelige udbetaling forfalder til betaling indenfor 7 bankdage efter arrangementets gennemførelse.

 

Arrangøren og den/de, som arrangøren har befordret rettighederne til, er i relation til denne kontrakt ikke berettiget til vederlag for ikke-gennemførte arrangementer. I dette tilfælde refunderer Studiz købesummen, med fradrag af eventuelle betalings- og billetgebyrer, til billetkøberne.

 

Den ansvarlige arrangør kan ikke kræve betaling af noget beløb fra hverken billetkøber eller Studiz, hvis ikke arrangementet gennemføres.

 

Som formidler af billetsalg er Studiz ikke forpligtet til at betale noget beløb over for hverken billetkøbere eller arrangører.

 

Ansvar

Studiz er ikke ansvarlig over for kunden i forbindelse med arrangørers rekonstruktioner, aflysninger af arrangementer, betalingsstandsning eller andre reklamationer i henhold til et arrangement. Henvendelse vedrørende dette rettes mod den ansvarlige arrangør.

 

Det er arrangørens ansvar, at oplysningerne, der videregives til Studiz og derefter til billetkøberne, er lovlige og korrekte.

 

Ved modtagelse af opkrævning på tilbagebetaling af kortbetaling fra PBS eller anden betalingsformidler faktureres beløbet videre til den ansvarlige arrangør. Har arrangøren et tilgodehavende beløb hos Studiz modregnes det fakturerede beløbet dette, hvis ikke skal arrangøren betaler Studiz det fakturerede beløb inden for 7 dage.

 

Studiz ApS ©
Kundeservice: (+45) 71 99 75 20
Start live chat
Start live chat