Bog-administration


Studiz bogadministration er et skræddersyet bog-depot/bogkælder-system, bygget med udgangspunkt i de forskellige interessenters (studerende, undervisere og administrator) behov, og i samarbejde med en handelsskolebibliotekar med mere end 15 års erfaring.
 

Udgangspunktet for systemet er Studiz app’en, hvor de studerende selv registre udlån, ved at scanne bøgernes stregkode/ISBN nr.

Studiz system kobler dette sammen med den enkelte studerende. På denne måde optimeres udlåns hastighed og ressourcer (de studerende gør arbejdet), og kvittering for udlån sikres gennem den studerendes brug af Studiz app’en.

Studerende har endvidere mulighed for at se status på såvel reservationer som udlån og evt. regninger (for manglende tilbageleveringer) via deres Studiz profil.


 

 


Administrator/bibliotekar får adgang til Studiz velkendte og enkle brugeradministration, hvor der hurtig kan opnås overblik over såvel udlån, som reservationer og institutionens beholdning af bøger. Funktionen Status giver lyn-hurtigt overblik over udlån til såvel hold/klasser som til enkelte studerende eller medarbejdere. Systemet tilbyder automatiseret hjemkaldelsesproces med dertilhørende faktura oprettelse for manglende returneringer.


 


Som underviser kan man hurtigt få overblik over institutionens bøger, samt selv foretage reservationer til sine klasser og hold. Således opnås større frihed for den enkelte underviser, samtidig med at administrator/bibliotekar får frigivet ressourcer til andre opgaver.

 

Start live chat
Start live chat