Studiz er Danmarks digitale studiekort, som fungerer på lige vis med det traditionelle plastikkort. Dog sikres henholdsvis den studerende, samt kontrollører af det digitale studiekort, en forhøjet sikkerhed, da den studerende kun kan være i besiddelse af kortet, ved af have en aktiv og verificeret studiestatus. Dette kautioneres af Undervisningsministeriets​ verificeringsdatabaser WAYF og UNI-C. 

 

Sikkerhedsfaktorer

 

Ved hvert semesterstart, på Danmarks uddannelsesinstitutioner, skal de studerende bekræfte/genbekræfte deres status som aktive studerende. Dette sikrer at der ikke findes udløbede og/eller uverificerede digitale studiekort blandt de studerende. 

 

Alle informationer, som fremgår på studiekortet omkring den studerende, er valide oplysninger hentet fra det Danske CPR-register. 

 

Billedet af den studerende kan løbende opdateres til fordel for kontrolløren. Dog kan billedet kun skiftes i forbindelse med genbekræftelsen af studiekortet for at forebygge misbrug.

 

Under billedet af den studerende, findes en bevægende animation, hvilket garanterer at studiekortet ikke er et billede/screenshot.

 

 

Aflæsning af det digitale studiekort