Vilkår

Generelle vilkår | Brugervilkår | Privatlivspolitik | Cookie policy

Opdateret: 6/9-2022

 


 

Generelle vilkår

 

Studiz ApS cvr. 38936719 ("Studiz", "vi", "os" eller "vores) ejer og driver dette website og dertilhørende tjenester.

 

1. Brug af Studiz

 

Al brug af dette website og tilhørende tjenester skal foregå efter gældende lovgivning og regler samt disse Genelle vilkår. Når du anvender Studiz samtykker til samtidigt til disse Generelle vilkår som udgøre en juridisk bindende aftale. Hvis du ikke samtykker, beder vi dig venligst forlade dette website og/eller tjeneste.

Disse vilkår opdateres løbende, og uden forudgående besked. Du kan altid finder de til enhver tid gældende vilkår på dette website. For at sikre dig, at du altid kender de gældende vilkår, bør du gennemlæse denne side inden du anvender Studiz website eller tjenester.

 

2. Immaterielle rettigheder

 

Studiz er ejer og/eller rettelig bruger af alle designs, tekster, indhold, information, udvalg og opsætning af indhold, organisering, grafik, design, sammensætninger og lignende som tilknytter sig til dette website ("IPR"). Brugen af dette website og/eller tjenester giver dig ingen licens eller eventuel IPR. Intet på dette website skal tolkes en bevilling af en eventuel licens eller rettighed til at anvende noget IPR uden vores eller udenforstående rettighedshaves skriftlige tilladelse.

 

3. Ansvarbegrænsning

 

Vi forsøger at holde dette website og/eller tjenester i kontinuerlig drift, virusfri og generel sikker, men du anvender websitet og/eller tjenester på egen risiko. Vi tilgængeliggøre websitet gratis, som det er, uden nogen udtrykkelige eller underforståede garantier, inkluderende men ikke begrængset til salgbarhed, brug til et specifikt formål og ikke indtrængen. Vi garanterer ikke at dette website altid er 100% sikkert eller fejlfri, eller at vores services altid fungerer uden afbrydelser forsinkelser eller fejl. Studiz ansvarer ikke for udenforståendes handlinger, indhold, information eller oplysinnger som du tilvejebringer for os, vores direktion, bestyrelse, ansatte eller samarbejdspartnere. Studiz ansvarer ikke for krav eller skader, kendte og ukendte som opstår eller på nogen måde hænger sammen med krav du kan have mod en sådan udenforstående part.

Studiz ansvarer under ingen omstændigheder for tab eller skader, inkluderende men ikke begrænset til eventuelle ulykkeshændelser, følge-, direkte eller indirekte skader, tab af data som opstår ved brug eller mangler på samme af dette website og/eller Studiz tjenester. Studiz sammenlagte ansvar skal under alle omstændigheder begrænses til et hundrede (100) Euro. Såfremt gældende lovgivning ikke tillader en sådan begrænsning eller tilsvarende fraskrivelse af ansvar, skal Studiz ansvar være begrænset så langt som lovgivningen tillader.

 

4. Personoplysninger

 

Når du accepterer disse vilkår, bekræfter du at have gennemlæst og forstået vilkårerne i vores privatlivspolitik, og at du samtykker til denne.

Med undtagelse af personoplysninger, behandles alle meddelser og alt materiale du publicerer på websitet og/eller tilhørende tjenester, eller på anden vis overføre til os, som ikke-fortroligt og generisk. Ved overførsel af personoplysninger, giver du os udtrykkeligt samtykke og tilladelse til at sprede og/eller anvende denne til alle formål beskrevet i Privatlivspolitikken og Brugervilkår.

Uagtet ovenstående vil alle personoplysinger, som kommer os i hænde via dette website at behandles i overensstemmelse med vores privativspolitik.

 

5. Tvistligheder

 

Denne aftale og eventuelle tilhørende forpligtelse som opstår ud fra eller i sammenhæng hermed, skal tolkes og tilpasses jf. dansklovgivning, dog med undtagelse af international privatlivsretslige bestemmelser som medføre tilpasning af retten i en anden jurisdiktion.

Tvister i tilslutning til disse vilkår skal afgøres i almen domstol med retten i Aarhus som første instans.

 

 


 

Brugervilkår

Studiz servicerer sine medlemmer i forhold til disse generelle vilkår.

 

Studiz leverer et antal tjenester via forskellige medier og på forskellige platforme. Studiz har endvidere et stort antal samarebjdspartnere, som i forskellig udstrækning anvender Studiz tjenester, for via Studiz, at servicerer Studiz medlemmer. For at gøre brug af disse tjenester, er det påkrævet, at du accepterer vores Brugervilkår. Såfremt du ikke accepterer vores Brugervilkår, må du ikke anvender vores tjenester.

Disse brugervilkår skal ses som alment dækkende, såfremt der ikke er særlige betingelser/vilkår for de enkelte tjenester.

 

1. Indledning

 

Studiz er skabt af studerende for studerende med det formål at gøre studielivet sjovere, billigere og enklere. Derfor er det naturligvis 100% gratis at oprette sin studieprofil og være medlem af Studiz.
 

1.1. Nedenstående afsnit definerer anvendte begreber og termer:
 

a) Medlemsoplysninger: De oplysninger som medlemmet registrerer ved indmeldelse og løbende opdaterer på websitet og/eller tjenester.
 

b) Medlem og Medlemskab: Personen som har oprettet en profil på Studiz, og som opfylder betingelserne for af kunne gøre dette.
 

c) Platforme og Tjenester: Inkluderer bl.a. Studiz website www.studiz.dk, Studiz mobilapplikationer, nyhedsbreve, studiestartshåndbøger, grupper og profiler på diverse sociale medier mv..
 

d) Studiz: Studiz ApS; CVR: 38936719; Hermodsvej 5B, 8230 Åbyhøj, [email protected]

 

2. Medlemsskab

 

Studiz systemet tilbyder flere forskellige former for brugerprofiler. Fælles for disse gælder at følgende betingelser skal være opfyldte for at kunne opnå medlemskab.
 

a) Ansøger skal godkende disse Generelle vilkår.
 

b) Ansøger skal afgive de personoplysninger, som efterspørges ved oprettelsen, og disse skal være korrekte, samt løbende holde disse opdateret.
 

c) Såfremt ansøger ønsker en Studieprofil skal ansøger være aktiv studerende og indskrevet på en uddannelsesinstitution over grundskoleniveau.
 

Medlemskabet er personligt, og kan således ikke overdrages til andre, ligesom misbrug er strengt forbudt og vil medføre udelukkelse fra alle Studiz' tjenester og platforme.
 

3. Integritet

 

Datasikkerhed og personlig integritet er nøgleord og har højelste prioritet hos Studiz. Vi sætter en ære i at passe godt på vores med-studerendes oplsyninger og ønsker at give dig fuld transparens ift. brug af informationer i enhver henseende. Behandlingen af dine personlysninger reguleres derfor af Studiz til enhvertid gældende privatlivspolitik, som en en del disse brugervilkår.

 

4. Dine forpligtelser

 

For at opfylde vores overordnede formål: Sjovere, billigere og enklere studieliv, beder vi dig forsikre os om, og gøre følgende:
 

- Du har ret til at anvende Studiz tjenester og services.

- Du ikke på nogen måde forstyrre, ændre, skade eller på anden vis besværliggøre udførelsen af Studiz' aktiviteter.

- Du ikke afgiver forkerte eller fejlagtige informationer til os, og forpligter dig til at opdatere medlemsoplysningerne og holde disse ajourførte.

- Dit medlemskab hos Studiz er personligt, og du må derfor ikke afsløre dine bruger-information og password til udenforstående.

- Du accepterer at alle rettigheder (materielle og immaterielle) vedrørende Studiz platforme og kommunikationskanaler tilhører Studiz, hvorfor mangfoldiggørelse af information fra disse er forbudt uden særlig tilladelse fra Studiz.

- Du accepterer, at du selv er ansvarlig når du anvender Studiz tjhenester og services, heruner følger al love og regler, samt dækker eventuelle omkostninger til brug af tjenester og/eller services (f.eks. data til din mobiloperatør ).

- At såfremt du ønsker at anvende tjenesten ”studiekort” / "medarbejder-ID" på mobilapplikationen med et billede, er det et krav, at du uploader et vellignende portrætbillede. For krav til et vellignende portrætbillede henvises til Politiets website med dokumentation omkring pasbilleder.
 


5. Tjenester og samtykke

 

Visse af Studiz tjenester er helt eller delvis reklamefinasieret, og du samtykker derfor til at vi må placerer annoncer og tilbud i tjenesterne. Omfanget heraf, typen og placeringen af sådanne annoncer og tilbud kan ændres udengående varsel.

Ved brug af Studiz tjenester samtykker du til, at vi må udsende information om Studiz og vores tjenester samt diverse informationer fra din uddannelsesinstitution og/eller studieforening(er) i det omfang disse måtte anvende Studiz tjenester og services. Under "indstilligner" for din profil kan du tilmelde/afmelde informationer fra disse, og reklamer/tilbud fra vores samarbejdspartnere.

Du accepterer at den information vi tilvejebringer, inklusiv indholdet i eventuelle tjenester, kan være helt eller delvis felagtig og ukorrekt, samt at du selv ansvarer for din brug af Studiz, tjenesterne og den information vil stiller til rådighed.

 

6. Ændringer

 

Studiz forbeholder sig ret til når som helst at ændre Brugervilkår inkluderende privatlivspolitik og cookie policy. Såfremt vi gør dette, vil vi informerer dig via tjenesterne og/eller e-mail for at du skal have mulighed for at tage stilling hertil.

Det står dig naturligvis frit for at afvise ændringer, men i så fald vil du ikke længere have adgang til Studiz tjenester og services. Såfremt du forsætte din brug af Studiz tjenester eller services efter ændringer, vil dette blive betrægtet som samtykke til disse.

Ændringer i cookie policy, herunder hvilke cookies som bruges, samt udløbstid på disse, kan dog ske løbende uden forgående information.

 

7. Opsigelse og gyldighedsperiode

 

Medlemskabet kan til ethvert tidspunkt opsiges af såvel medlemmet som af Studiz, med omgående virkning. Opsigelse skal være skriftlig og gælder fra det øjeblik modparten modtager denne.

Medlemskabet er gyldigt og gælder fra og med det øjeblik, hvor en person gennemfører oprettelsen af en brugerprofil, såfremt denne opfylder betingelserne/forudsætningerne for at blive medlem.

Medlemmer med Studieprofiler skal minimum to gange årligt (ved semester start) bekræfte deres forsatte status som aktiv studerende jf. forudsætninger for medlemskab, på opfordring fra Studiz.
 

8. Ansvarsbegræsning og skadesløsholdelse

 

Såfremt nogen måtte rette et krav eller anligge en sag mod dig i forbindelse med din brug af Studiz tjenester eller services, skal du holde os skadesløse fra og mod alle skader, tab og udgifter af enhver slags inkluderende rimelige advokat og andre bistandsomkostninger udløst af et sådant krav eller sag.

 

Studiz tager forbehold for eventuelle fejl i den information, som offentliggøres til medlemmer. Vi forbeholder os ret til når som helst at ændre, afbryde eller indskrænke tilgængeligheden og omfanget af alle vores tjenester og platforme, ligesom Studiz ej heller påtager sig ansvar for tilgængelighed af disse. Vi påtager os ej heller ansvar for medlemmers utilbørlige anvendelse af Studiz platforme eller tjenester, endsige bruger-id og adgangskode. Studiz forbeholder sig ret til at ændre i medlemsoplysninger, som Studiz finder nødvendigt, for at følge gældende lovgivning, opretholde god skik og undgå enhver form for krav fra udenforstående parter. Vi påtager os intet ansvar for at oplysninger i tredjeparts-programmer, som anvendes til visse af Studiz tjenester, er korrekte. Al brug af Studiz tjenester og services sker på egen risiko og i overensstemmelse med de Generelle vilkårs ansvarsbegrænsning.

 

9. Øvrigt

 

Studiz forbeholder sig ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, og uden medlemmets godkendelse, at ændre platformene og tjenesternes udformning hvad angår design, tekniske specifikationer, overordnede brug, systemer mv.
 

Såfremt nogle vilkår i de Generelle Vilkår samt disse Brugervilkår eller eventuelle tjenestespecifikke vilkår måtte anses for at være ugyldige og ikke kan håndhæves grundet anden gældende lovgivning, skal de resterende gælde med fuld kraft og effekt.

Eventuelle undtagelser eller fritagelser fra nogle vilkår eller alle vilkår skal være skriftligt og underskrevet af Studiz. Måtte vi undlade at håndhæve nogle bestemmelser fra vores vilkår skal dette ikke ses som en fritagelse.

Studiz har ret til helt eller delvist, at overdrage de rettigheder og forpligtelser som følger af disse Generelle vilkår, Brugervilkår og evt. tjenestespecifikke vilkår i forbindelse med fusion, opkøb eller salg af tjenester og services eller ifølge lovgivning eller på anden vis.

Intet i disse vilkår skal forhindre os i at følge gældende lovgivning.

Vi forbeholder os alle rettigheder som ikke udtrykkeligt er bevilliget dig.

 

10. Kontakt

 

Studiz ApS er datasnsvarlig for dine personoplysninger. Hos Studiz er vi altid meget interesserede i at høre fra vores med-studernede, hvad enten dette er ris eller ros til vores services og tjenester eller generelle forslag til forbedring, studierabatønsker eller ønsker til services og tjenester.

 

Du er derfor meget velkommen til at kontakte os på mail eller telefon:

 

E-mail: [email protected]

 

Tlf: (+45) 7199 7520 

Privatlivspolitik for Studiz

 

1. Indledning

 

Studiz formål er at sikre alle studerende et sjovere, billigere og enklere studieliv. For at opfylde vores formål tilbyder vi gratis medlemsskab af Studiz, som bl.a. omfatter behandling af personoplysninger ifm. medlemsskabet. Studiz er dataansvarlig for dine de personoplysninger som du afgiver ifm. oprettelse af medlemsskab. Studiz samarbejder endvidere med uddannelsesinstitutioner, hvor Studiz kan være databehandler for disse, både hvad angår personoplysninger samt andre uddannelsesrelaterede oplysninger, som kan være nødvendige for at specifikke Studiz tjenester kan anvendes på en given uddannelsesinstitution.

Alle referencer til "vi", "os" og "vores" i denne privatlivspolitik henviser til Studiz.

Vi respekterer vores med-studerendes integritet, privatliv og sætter en stor ære i at beskytte dine personoplysninger, derfor har vi bl.a. også tilsluttet os GÉANT Data Protection Code of Conduct for Service Providers in EU/EEA. Denne privatlivspolitik bekriver bl.a. med hvilket formål vi behandler dine personoplysninger, hvem vi deler disse med og hvilke rettigheder du har i forhold til dette.

 

2. Personoplysninger

 

Herunder kan du finde de personoplysninger og formål vi behander personlysinger ud fra, samt hvilket retsgrundlag vi baserer denne behandling på. Et retsgrundlag kan f.eks. være (1) dit samtykke til den specifikke behandling, (2) behandlingen er nødvendig for at opfylde en aftale/kontrakt, hvor du er aftalepart eller (3) gennem en interesseafvejning(legitim interesse), hvor Studiz eller en trejdepart har en berettiget interesse, som vejer tungere end din interesse i at personoplysningerne ikke skal behandles.
 

Såfremt behandlingen af personoplysninger til et givet formål er baseret på dit samtykke, vil dette naturligvis kun ske, såfremt vi har fået dit samtykke. Du kan til enhver tid afgive eller tilbagekalde et samtykke ved at ændre indstillinger under "Profil". Bemærk at et tilbagekaldet samtykke ikke påvirker lovligheden af behandlinger sket inden tilbagekaldelsen.
 

Studiz indsamler og behandler oplysninger som kan inddeles i to hovedgrupper - brugeroplysninger og analytiske oplysninger.

 

Brugeroplysninger:

- Navn
- Fødselsdato
- Køn
- Interesseområder
- Kontaktoplysninger (postadresse, e-mail og telefon nr.)
- Profilbillede (Studiekort / Medarbejder-ID)
- Studieoplysninger (aktivitet, retning, niveau, start og forventet slut, institution, sted/lokation, hold og klasse mv.)
- Samtykke (vedr. forhold hos partnere - (institutioner og studieforeninger mv.))

 

Analytiske oplysninger:

- Sprogvalg
- Kontakt med support (mail,telefon,chat og beskeder på socialemedieprofiler)
- Brugshistorik (Brug af rabatter og tilbud, køb og betalinger (billetter, kantine, bar, print mv.), click's og besøg på website/mobile app's)
- Teknisk informationer (IP-adresse, operativsystem, mobiloperatør, enhedsinformation(push-beskeder), browser og platform)

 

Formål: Tilbyde adgang til personligt (digitalt) studiekort / medlemskort / medarbejder-ID

Behandling: Oprettelse af studiekort / medarbejder-ID på såvel website som i Studiz app's.

Oplysninger: Navn, profilbillede, kontaktoplysninger(e-mail), fødselsdato, evt. studieaktivitet(institution, retning, starttidspunkt).

Retsgrundlag: Opfyldelse af aftalen om medlemsskab og legitim interesse.
(Denne behandling er nødvendig for at vi kan leve op til de forpligtelser jf. den aftale vi indgår med dig, når du vælger at blive medlem.
For at kunne tilbyde sine tjenester og services har Studiz  en berettiget interesse i at vide om du har ret til studiekort / medarbejder-ID)

 

Formål: Tilbyde og administrerer medlemsskab

Behandling: Oprettelse af profil i Studiz system, og frembringelse af medlemsside

Oplysninger: Navn, kontaktoplysninger(e-mail, postnummer og evt. mobilnummer), fødselsdato, evt. studieaktivitet(institution, retning, starttidspunkt).

Retsgrundlag: Opfyldelse af aftalen om medlemsskab og legitim interesse.
(Denne behandling er nødvendig for at vi kan leve op til de forpligtelser jf. den aftale vi indgår med dig, når du vælger at blive medlem.
For at kunne tilbyde sine tjenester og services har Studiz  en berettiget interesse i at administrerer sine medlemmers medlemsskab)

 

Formål: Afgøre hvorvidt du har ret til at benytte studierabatter og tilbud

Behandling: Registering af studiestatus

Oplysninger: Navn, fødselsdato, studieaktivitet.

Retsgrundlag: Opfyldelse af aftalen om medlemsskab (ved Studieprofil).
(Denne behandling er nødvendig for at vi kan afgøre hvorvidt du kan være have en Studieprofil på Studiz)

 

Formål: Håndtering af support henvendelser

Behandling: Besvarelse af henvendelser på mail, telefon eller via chat, samt socialemedieprofiler

Oplysninger: Navn, brugeroplysninger, tidligere kontakt med support, kontaktoplysninger, brugshistorik

Retsgrundlag: Legitim interesse.
(Studiz har en berettiget interesse i at tilbyde support og kundeservice for sine medlemmer.)

 

Formål: Forbedring af vores services og tjenester

Behandling: Fremstille og analyserer kundetilfredsheds- samt markedsundersøgelser. Producerer og analyserer statistik for brug af Studiz services og tjenester.

Oplysninger: Navn, brugeroplysninger, kontaktoplysninger (e-mail og evt. telefon), brugshistorik, tekniske informationer, svar på tilfredsheds- og markedsundersøgelser.

Retsgrundlag: Legitim interesse.
(Studiz har en berettiget interesse i at vurderer sin services og tjenester med det formål at forbedre disse til gavn og glæde for sine medlemmer.)

 

Formål: Sikkerhedsformål

Behandling: Kontrollerer medlemsskab og aktiviteter. Undersøge mistænkelige aktiviteter eller overtrædelser af vilkår og betingelser. Tilvejebringe information til relevante myndigheder og/eller partnere (uddannelsesinstitutioner) ved mistanke om misbrug/svindel.

Oplysninger: Navn, brugeroplysninger, kontaktoplysninger, brugshistorik

Retsgrundlag: Legitim interesse.
(Studiz har en berettiget interesse i fremme sikkerhed og tryghed for, og ved brug, af vores services og tjenester.)

 

Formål: Kommunikation med dig

Behandling: Kommunikerer medlemsrelateret information til dig. Oplyse dig om Studiz tjenester og services.

Oplysninger: Navn, brugeroplysninger, kontaktoplysninger, teknisk information

Retsgrundlag: Legitim interesse.
(Studiz har en berettiget interesse i at kunne kommunikerer med sine medlemmer, for bl.a. at sikre disse får størst muligt udbytte af deres medlemsskab.)

 

Formål: Tilpassede rabatter og tilbud

Behandling: Udsendelse af mails, sms og push-notifikationer med information om rabatter og tilbud

Oplysninger: Navn, brugeroplysninger, kontaktoplysninger, teknisk information

Retsgrundlag: Samtykke
(Du kan frit afgive dit samtykke til denne behandling under "profil")

 

Formål: Tilbyde betalingsformidling for samarbejdspartnere (institutioner og studieforeninger mv.)

Behandling: Udsende information om mulighed for deltagelse i arrangementer, events, og studieture

Oplysninger: Navn, brugeroplysninger, kontaktoplysninger, teknisk information

Retsgrundlag: Legitim interesse.
(Studiz har en berettiget interesse i at kunne kommunikerer med sine medlemmer, for bl.a. at sikre disse får størst muligt udbytte af deres medlemsskab.)

 

Formål: Tilbyde administration af udlån (bogdepot mv.) for samarbejdspartnere (institutioner og studieforeninger mv.)

Behandling: Registrering af udlån samt muligheden herfor.

Oplysninger: Navn, brugeroplysninger, kontaktoplysninger, teknisk information

Retsgrundlag: Legitim interesse.
(Studiz har en berettiget interesse i at kunne fomidle information/kommunikerer med sine medlemmer, for bl.a. at sikre disse får størst muligt udbytte af deres medlemsskab.)

 

Formål: Tilbyde samtykkehåndtering/registrering for samarbejdspartnere (institutioner og studieforeninger mv.)

Behandling: Registrering af samtykke vedr. forhold hos samarbejdspartnere.

Oplysninger: Navn, brugeroplysninger, samtykke, teknisk information

Retsgrundlag: Legitim interesse.
(Studiz har en berettiget interesse i at kunne fomidle information/kommunikerer med sine medlemmer, for bl.a. at sikre disse får størst muligt udbytte af deres medlemsskab.)

 

Formål: Kommunikerer jobmuligheder

Behandling: Udsendelse af mails med jobmuligheder tilsvarende dine ønsker/valg

Oplysninger: Navn, brugeroplysninger, kontaktoplysninger

Retsgrundlag: Samtykke.
(Du kan frit afgive dit samtykke til denne behandling under "profil")

 

Formål: Tilbyde adgang til "tidligere-studerende" database

Behandling: Lagring af information om studiestatus

Oplysninger: Studieoplysninger (institution, sted/lokation, hold og klasse)

Retsgrundlag: Legitim interesse.
(Studiz har en berettiget interesse i at kunne tilbyde sine medlemmer, og partnerinstitutioner adgang til servicen "gammel-elev" database, som giver studerende mulighed for at finde kontaktinformationer om gamle klassekammerater og hjælper institutioner med at få kontakt til tidligere elever i forbindelse med fester, jubilæum mv..)

 

3. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

 

Vi gemme dine personoplysninger i den tid, dette er nødvendigt for at opfylde et givet formål. Visse personoplysninger kan også blive gemt i en længere periode såfremt anden lovgivning påkræver dette. Dette kan eksempelvis gøre sig gældende ift. brug af Studiz bestilingsservices (eks. billetter til fester mv.).

Du kan naturligvis, til enhver tid, beder os slette dine oplysninger - dette gøres ved at kontakte vores support. Er der oplysninger som ikke kan slettes grundet anden lovgivning, vil du få information om det her.

Dine data gemmes maksimalt i 5 år efter din status som aktiv studerende er ikke længere er verificeret. Inden denne sletning, fremsender vi en mail, hvor du får mulighed for at forlænge dataopbevaringsperioden med yderligere 5 år, hvorefter processen gentages.

 

4. Samarbejde omkring personoplysninger

 

De oplysninger vi henter fra dem som angives i punkt 5 og den deling af personoplysninger med de partner som angives i punkt 7 sker udelukkende med det formål, at du kan anvende Studiz service og tjenester, som beskrevet i punkt 2. Vi kommer aldrig til at sælge eller på anden vis, hverken deler eller hente oplysninger, med andre formål eller anledninger som ikke indbefatter at opfylde dette formål.

 

5. Hvorfra henter vi personoplysninger?

 

Studiz indsamler personoplysningerdirekte fra dig gennem dine interaktioner med Studiz services og tjenester, din kontakt med vores support, og når du oprette din profil. Herudover indsamler vi også oplysninger fra:

- Uddannelsesinstitutioner
- Studieforeninger
- Styrelsen for IT og Læring (UNI-login)
- DeiC - Uddannelsesministeriet (WAYF)
- Studieadministrative systemer (Studie+, Lectio, Ludus mf.)
- Fotografer (Skolefotografer)
- CPR registret

 

6. Hvad sker der, hvis du ikke giver os vil give os dine person eller tilladelse til at behandle disse?

 

En del af de personoplysninger som vi efterspørger fra dig, er nødvendige for at vi kan opfylde vores forpligtelser overfor dig i forbindelse med at du oprette din profil på Studiz. Et eksempel herpå er din mail-adresse, som er er krav for at vi kan oprette dig i vores system. Vi forsøger altid, at beskrive hvad vi anvende dine oplysninger til, der hvor vi beder dig afleverer disse.

 

7. Hvem deler vi personoplysninger med?

 

For at kunne leverer vores tjenester og services til dig, kan det være nødvendigt for os, at dele dine oplysninger med visse samarbejdspartnere. Vi deler naturligvis kun den data, der er absolut nødvendig, for at opfylde et givet formål. Herunder kan du se, hvem vi deler personoplysninger med:

- Uddannelsesinstitutioner og studieadministrative systemer (Studie+, Lectio, mv..)
- Enkelte samarbejdspartnere (virksomheder som tilbyder rabatter og tilbud)
- Tekniske samarbejdspartnere (Backup- og serverleverandør )

 

Studiz forbeholder sig ret til at dele dit profilbillede med samarbejdspartnere - dog udelukkende til identifikationsformål.

 

8. Overførsel til lande udenfor Europa

 

Vi overføre ingen data til lande udenfor EU.

 

9. Dine rettigheder

 

Herunder kan du finde en opsummering af dine rettigheder jf. Europa-parlamemtets og Rådets forordning (EU) 2017/679 af 27. april 2016.

Det er naturligvis gratis for dig at udøve disse rettigheder og du gør det ved at kontakte vores support (kontakt information findes i bunden af denne privatlivspolitik)

Ved enhver henvendelse til Studiz ifm. udøvelse af dine rettigheder, vil vi altid bedømme hvorvidt din anmodning er berettiget. Nedenstående rettigheder er ikke absolutte og undtagelser kan gøres sig gældende. Udover nedenstående rettigheder, har du altid mulighed for at indsende en klage til datatilsynet over Studiz behandling af dine personoplysninger.

 

Ret til indsigt
 
Du har ret til at se og få oplysninger om de personoplysninger, som vi behandler om dig.
 

Ret til berigtigelse
 
Du har ret til at få urigtige eller ufuldstændige personoplysninger, som vi opbevarer om dig, rettet eller gjort fuldstændige ved at kontakte os. Du kan rette eller opdatere nogle af dine personoplysninger via din profil på Studiz tjenester.
 


Ret til sletning
 
Du kan anmode os om at slette dine personoplysninger fra vores systemer, fx hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til brug for det formål, hvortil de oprindeligt blev indsamlet. Vi vil imødekomme denne anmodning, medmindre vi har legitime grunde til ikke at slette oplysningerne. Bemærk venligst, at såfremt du ønsker at informatioer slettetn, kan det betyde, at vi ikke længere har mulighed for at tilbyde dig adgang til Studiz tjenester og/eller services.


Ret til at trække samtykke tilbage
 
Hvis behandlingen er baseret på et samtykke, kan du til enhver tid trække sit samtykke tilbage. Du kan gøre dette via din profilside på Studiz tjenester. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan det medføre, at du har færre muligheder for at bruge Studiz tjenester og/eller services. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.


Ret til begrænsning af behandling
 
Du kan anmode os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger, f.eks. under behandlingen af din anmodning om sletning eller berigtigelse eller af din indsigelse, og/eller hvis vi ikke har legitime grunde til at behandle dine oplysninger. Når behandling er blevet begrænset, vil dine oplysninger alene blive lagret og ikke behandlet yderligere. Hvis du eksempelvis anfægter rigtigheden af dine oplysninger, vil muligheden for at behandle sådanne oplysninger blive indsnævret, indtil oplysningernes rigtighed er sikret. Dette kan dog medføre, at du har færre muligheder for at bruge Studiz tjenester og/eller services.
 

Ret til dataportabilitet
 
Når behandling af oplysninger udføres på automatiseret vis og baseret på en kontrakt eller et samtykke, har du ret til at modtage de personoplysninger, som du har givet til os, i et struktureret og almindeligt anvendt format og til at få disse oplysninger transmitteret til en tredjemand.

 
Ret til indsigelse
 
Du kan have ret til at gøre indsigelse mod visse former for brug af dine personoplysninger, hvis oplysningerne behandles med andre formål end, hvad der er nødvendigt for, at vi kan levere Studiz tjenester og/eller services, eller for, at vi kan overholde vores retlige forpligtelse. Du kan eksempelvis anmode om, at vi ophører med at behandle dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring eller for profileringsmæssige formål baseret på legitime interesser. Hvis du gør indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, kan dette medføre, at du har færre muligheder for at bruge Studiz tjenester og/eller services.


 

Ret til at frasige sig direkte markedsføring
 
Du har ret til, når som helst, at frabede dig behandling af dine personoplysninger i forbindelse med direktemarkedsføring. Såfremt du gør dette, vil Studiz ikke længere behandle din oplysninger til sådanne formål. Du har mulighed for at styre hvilke kanaler, samt typen af personlige tilbud via din profilside på Studiz tjenester.

 

 

10. Kontakt


Hos Studiz er vi altid meget interesserede i at høre fra vores med-studernede, hvad enten dette er ris eller ros til vores services og tjenester eller generelle forslag til forbedring, studierabatønsker eller ønsker til services og tjenester.

 

Du er derfor meget velkommen til at kontakte os på mail eller telefon:

 

E-mail: [email protected]

 

Tlf: (+45) 7199 7520

 

 

Cookie politik
 

Følgende beskriver hvad cookies er og hvordan Studiz ApS ("vi" eller "Studiz") anvender disse. Når du anvender Studiz tjenester accepterer du, at vi anvender cookies jf. denne cookie politik.


1. Indledning


Cookies er små tekstfiler, som sendes og gemmes på din enhed, og som giver os mulighed for at identificere besøgende på Studiz tjenester, lette brugen af vores tenester og oprette aggregerede oplysninger om vores besøgende. På den måde kan vi forbedre Studiz tjenester og yde bedre service til dig. Vores cookies skader ikke din enhed eller dine filer. Vi bruger cookies til at skræddersy Studiz tjenester og de oplysninger, som vi giver dig ift. dine individuelle interesser. Nogle cookies er nødvendige for brugen og driften af en problemfri oplevelse af Studiz, og de bruges f.eks. til at huske dit valg af sprog og dit log ind. Andre cookies bruges til at indsamle information vedrørende brugen af Studiz tjenester, f.eks. hvilket indhold, som ofte besøges, til brug for at forbedre Studiz.
 

Grundliggende findes der to typer af cookies:

Permanent: Gemmes på enheden i en given periode
Session: Gemmes i browseren og forsvinder når browseren lukkes ned
 
Du kan vælge at indstille din internetbrowser til at afvise cookies eller til at give besked, når der sendes cookies. Følgende links giver f.eks. oplysninger om, hvordan man ændrer cookieindstillingerne i nogle af de populære browsere:
 
Safari
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
 
Bemærk, at nogle dele af Studiz tjenester ikke vil fungere korrekt, hvis du afviser brugen af cookies.
 

2. Webanalyser


Studiz anvender ikke google analytics, men har sit eget selvkontrollerede system, som via cookies, indsamler analytiske oplysninger om besøgendes brug af Studiz tjenester. Denne indsamling sker med det formål at forbedre Studiz platform og tjenester.


 

Copyright © Studiz

 

Studiz ApS ©
Kundeservice: (+45) 71 99 75 20
Start live chat
Start live chat