Studiz er startet og drevet af studerende med det formål, at gøre studielivet sjovere, enklere og billigere. Løsningen består af en hjemmeside og en app, hvor de studerende blandt andet får adgang til et digitalt studiekort og en samlet oversigt over landets studierabatter. På denne måde har de studerende mulighed for at få adgang til et studiekort, der er i overensstemmelse med tidens teknologiske udvikling, hvor smartphones, som 98 % af unge mellem 16-24 år bruger, bliver en større og større nødvendighed i befolkningens hverdag. I forbindelse med at sikre de studerendes adgang til app’en, er denne udviklet til hhv. iPhone, Android samt Windows Phone, således, at alle studerende er dækket. Studiz app er downloadet af mere end 100.000 danske studerende (Juni 2020), som via app'en har gratis adgang til alle landets studierabatter samt et personligt digitalt studiekort.

På det digitale studiekort bliver jeres institutionsnavn præsenteret og dermed tydeliggøres den studerendes tilhørsforhold til jer som institution. Vi integrerer blot jeres logo i designet, som på billedet herunder er vores DTU's logo, der er brugt som eksempel.
 

digitalt online studiekort


Som uddannelsesinstitution har I således mulighed for at tilbyde jeres studerende et tidssvarende studiekortet - enten som supplement til, eller erstatning for plastikkortet – afhængig af den ønskede form og integration.

Studiz’ løsning sparer uddannelsesinstitutionen for alle udgifter i forbindelse med produktion og administration af studiekortet.
Herudover er løsningen tidsbesparende i forhold til den gængse studiekortsproces, hvor institutionen står for koordinering i forbindelse med fotografering, som normalvis foregår i de studerendes undervisningstid. Denne proces er via Studiz’ løsning overdraget til de studerende, da de selv uploader deres studiekortsbillede (for at sikre billedekvalitet og undgå misbrug, er der forskellige restriktioner på denne proces).
Via institutions-admin har unddannelsesinstitutionen adgang til de studerendes billeder (der kan også oprettes klasselister med billeder osv. til brug for underviserne). Det digitale studiekort sikrer endvidere, at den studerende har sit studiekort allerede før første skoledag.

Der er integreret en række funktioner (så som push-beskeder f.eks. i forbindelse med lektionsaflysninger, afleveringer eller lign., stregkode til bl.a. bogudlån, printerkonto og andre betalinger, eventsystem til skolefester, bar-system mm.) i det digitale studiekort, som uddannelsesinstitutionen og dennes undervisere kan få adgang til via institutions-admin og underviser-login.  

Mulighederne med det digitale studiekort er mange og Studiz udvikler løbende nye funktioner efter ønsker fra såvel studerende som uddannelsesinstitutioner.

 

 

Hvordan fungerer det rent teknisk?

 

For at opnå adgang til det digitale studie-ID, skal de studerende ved oprettelsen, bekræfte deres tilhørsforhold til uddannelsesinstitutionen. Dette kan ske via 5 forskellige metoder, afhængig af uddannelsesinstitutionen. Vi anvender bl.a. UNI•Login og WAYF (Where Are You From).
Som minimum vil de studerende skulle bekræfte deres studiestatus ved hver semesterstart, dette for at sikre, at den pågældende forsat er studerende.

Vores database indeholder mere end 1200 aktive studierabatter hvoraf ca. 200 af disse er online studierabatter, som vi kan tilbyde via verificering, der sikrer de medvirkende butikker, at kun reelle studerende får adgang til studierabatterne.

 

StudizStudiz

 

 

Er der andre som bruger det?

 

På nuværende tidspunkt tilbyder mere end 180 institutioner deres studerende et digitalt studiekort via Studiz, heriblandt: Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Roskilde Universitet (RUC), Syddansk Universitet (SDU), IT Universitetet (ITU), VIA University College, University College Lillebælt, CPH Business, Erhvervsakademi Aarhus, Langkjær Gymnasium, Aarhus TECH, Risskov Gymnasium - se en komplet liste her.

 

 

Kontakt

Ønsker I at gøre studielivet enklere for jeres studerende, er vi meget interesseret i at høre fra jer:
Kontakt Lasse Tindbæk på [email protected] eller tlf. 29408339
 

Download folder om det digitale studiekort