Hvordan virker det?

Fleksibilitet er et nøgleord for Studiz og således kan Studiz’ løsning sparer uddannelsesinstitutionen for alle udgifter i forbindelse med produktion og administration af studiekortet.

 

En af de mest tidskrævende processer ifm. studiekortsproduktion er billedtagning, hvor institutionen typisk står for koordinering i forbindelse med fotografering, som normalvis foregår i de studerendes undervisningstid.

 

Denne proces er som udgangspunkt via Studiz’ løsning overdraget til de studerende, da de selv uploader deres studiekortsbillede (for at sikre billedekvalitet og undgå misbrug, er der forskellige restriktioner og tjek på denne proces).

 

Skulle institutionen være interesseret i at forsætte den nuværende praksis omkring billedtagning, er dette naturligvis også muligt, hvorefter en fotografs billeder kan indsættes på de studerendes studiekort.

 

Studiz tilbyder også mulighed for integration med alle større studieadministrative systemer bl.a. Lectio, Ludus og Studie+, således samme billeder kan bruges hele vejen rundt.


Mulighederne med det digitale studiekort er mange og Studiz udvikler løbende nye funktioner efter ønsker fra såvel studerende som uddannelsesinstitutioner.

 

 

Hvordan fungerer det rent teknisk?

 

For at opnå adgang til det digitale studie-ID, skal de studerende ved oprettelsen, bekræfte deres tilhørsforhold til uddannelsesinstitutionen. Dette kan ske via 5 forskellige metoder, afhængig af uddannelsesinstitutionen. Vi anvender bl.a. UNI•Login og WAYF (Where Are You From).


Som minimum vil de studerende skulle bekræfte deres studiestatus ved hver semesterstart, dette for at sikre, at den pågældende forsat er studerende.

 

Vores database indeholder mere end 1200 aktive studierabatter hvoraf ca. 200 af disse er online studierabatter, som vi kan tilbyde via verificering, der sikrer de medvirkende butikker, at kun reelle studerende får adgang til studierabatterne.

 

StudizStudiz

 

Download folder om det digitale studiekort

Start live chat
Start live chat