Hvordan kommer omlægningen af SU-systemet til at påvirke dig.

Jeppe Telling 09/09-2016

Tirsdag d. 30 august fremlagde regeringen sin helhedsplan 2025. Denne helhedsplan indebar markante ændringer i SU-systemet. Men hvordan vil disse ændringer påvirke dig som studerende, hvis forslaget bliver vedtaget. 


Hvis forslaget bliver vedtaget, får det ikke betydning for dig, hvis du altså er startet med at studere. Men hvis du overvejer, om du skal gå igang med dit studie nu, eller om du skal vente et par år, er det måske en fornuftig idé at sætte dig ind i, hvad regeringsforslaget indebærer. Det kan nemlig få stor betydning for din økonomi.
 

Hovedpunkterne på SU-området i regeringens 2025 plan:
 

- Regeringen vil skære 20% i SU-stipendiet
 

- De vil øge maksgrænsen for hvor meget den studerende kan låne via SU-lån. 
 

- De vil øge fribeløbet med 1.000 kr. før skat. Det vil sige, hvor meget en studerende må tjene ved siden af SU´en.
 

- SU-lånet rentefrit mens du læser. På nuværende tidspunkt skal du betale 4% i rente for et SU-lån mens du studerer.
 

- Forhøjet beskæftigelsesfradrag i op til 3 år efter afsluttet uddannelse. Dette betyder at nyuddannede kan få op til 34.000 kr. i ekstra beskæftigelsesfradrag pr. år i 3 år, efter endt uddannelse.
 

- Det sidste punkt i regeringsforslaget er, at man vil begrænse SU´en til den normeret studietid. SU-rammen er derfor 5 år eller 58 måneder, i stedet for de 6 år som er stillet til rådighed på nuværende tidspunkt.  
 

Som du kan se i nedestående infografik, kan det betyde at du muligvis er nødsaget til at gældsætte dig selv, bare for at kunne betale din husleje. 

Infografikken er udarbejdet af sammenligningstjenesten Lånpengesmart.dk . Den beskriver hvordan du som studerende kan blive påvirket af omlægningen af SU-systemet. Som det kan læses i infografikken, kan det betyde at en kandidatstuderende i løbet af 2 år, er nødsaget til at optage et lån på over 21.000 kr. bare for at kunne betale sin husleje.
 

Selvom regeringsforslag lægger op til, at der bliver skåret markant i SU´en, får de kommende studerende faktisk et større beløb stillet til rådighed af staten. Det potentielle levegrundlag for en studerende vokser fra 15.300 til 16.300. Det gør det primært på grund af, at regeringen har forøget fribeløbet for en studerende, så en studerende, hvis lovforslaget bliver vedtaget, må tjene 7.800 efter skat, fremfor 7.200. 

 

Danmark har utrolig høje omkostninger i forbindelse med det danske SU-system. Udgifterne til SU alene for studerende på en videregående uddannelse er 14. mia. kr. Hvilket er det samme som den danske stat bruger på selve uddannelserne. Hvorvidt du er for eller imod regeringsforslaget er en politisk og individuel sag, men du har her fået opstillet nogle af de konsekvenser, det kan få for en studerende, hvis regerings 2025 plan bliver vedtaget.  

You need to be logged in to comment
There are no comments yet...